Aktuálně

Odpady

Zpracováváme širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů, který tvoří až 40% veškerého komunálního odpadu.

Biometan / bioCNG

Zpracováním biologicky rozložitelného odpadu se vyrábí biometan, který má stejné vlastnosti jako zemní plyn.

Hnojivo

Druhotným produktem je certifikované organické hnojivo, které revitalizuje půdu a navrací zpět energii.
0 tun
zpracovaného bioodpadu ročně
0 tun
zpracovaného bioodpadu ročně
0 tun
zpracovaného bioodpadu ročně
odpovídá výrobě

ODPOVÍDÁ VÝROBĚ

3 200 000 m3 zeleného zemního plynu

1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva