Náš závod disponuje nejmodernější dostupnou technologií na trhu vytvořenou rakouským výrobcem s mnohaletými zkušenostmi.

Horizontální fermentory
Horizontální
Fermentory

Jako první závod v České republice budeme využívat horizontální fermentory.
Pro účinné odbourání biologicky rozložitelných látek v surovinách bude použita v navrhovaném
zařízení dvoustupňová fermentace. První stupeň fermentace se bude skládat ze čtyř kusů
horizontálních rourových fermentorů o celkovém objemu 800 m3 .

Konstrukce horizontálních fermentorů je zvolena především proto, že umožňuje efektivnější
organický rozklad, kterého se dosahuje řízeným způsobem proudění v nádrži a dále umožňuje použití
substrátů se zvýšeným obsahem sedimentu a rušivými látkami, které jsou z fermentoru snadno
odstranitelné, aniž by docházelo k přerušení procesu fermentace.

Dofermentor

Druhý stupeň fermentace bude probíhat v dofermentoru o objemu 3185 m3 . Do dofermentoru bude
přiváděn ( přepadem ) částečně prokvašený substrát z rourových fermentorů. Tento substrát se v
dofermentoru nechá ještě určitou dobu dále prokvasit tak, aby bylo dosaženo maximálního rozkladu
( minimalizace zápachu ) a s tím souvisejícího energetického výnosu. Zvolená technologie
dvoustupňové řízené fermentace umožňuje odbourání ( přeměnu na bioplyn ) více než 90 %
rozložitelných látek v substrátu.

Hygienizace

Součástí navržení bioplynové stanice bude hygienizace vstupních materiálů, tj. tepelné zpracování při
teplotě 72 °C po dobu jedné hodiny, přičemž velikost částic nesmí být větší než 12 mm.

Hygienizace je navržena na konci procesu tak, aby nešla obejít a veškeré materiály podléhající
nutnosti hygienizace byly hygienizovány. V případě navrhované technologie výroby je z
bezpečnostních důvodů používána hygienizace až na konci procesu, kdy je hygienizován veškerý
objem zfermentovaného materiálu z dofermentoru.

Biofiltr

Navrhované zařízení pro čištění odpadního vzduchu bude dvoustupňové a bude složeno z tzv. pračky
vzduchu a z vlastního biofiltru s filtrační náplní.

Vzduchová postřiková pračka bude plnit dvě funkce. Jednak bude sloužit ke stálému zvlhčování
odpadního vzduchu až k hranici nasycení. Tím se zamezí vysušení hmoty ( náplně ) biofiltru. Za druhé
se absorbují a odloučí v této neutrálně provozované postřikovací pračce pevné látky a vodou
rozpustné látky obsažené v odpadním vzduchu.

Následně bude procházet předběžně vyčištěný odpadní vzduch vlastním biofiltrem. Ten bude
proveden jako kompaktní filtr v uzavřené a tlakotěsné konstrukci a z technologických důvodů bude
provozován v „downstream“ systému ( proudění vzduchu odpovídá směru postřiku filtrační hmoty ).
Pro správné udržení optimální vlhkosti biofiltračního materiálu v kompaktním biofiltru bude
zabudováno automaticky řízené zavlažovací zařízení s jemně rozprašovacími tryskami.