Bioodpady obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět zpět do přírodního koloběhu. Použitá technologie je v současné době jedna z nejlepších dostupných a je neutrální k životnímu prostředí.

Inovativnost závodu je založena na vysokém stupni rozkladu organické složky biodpadu a vysoké výtěžnosti biometanu z bioplynu.

Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad, který tvoří až 40 % komunálního odpadu, se v závodě ekologicky zpracuje na biometan a organické hnojivo.

Biometan a bioCNG

(zelený zemní plyn)
Zpracováním biologicky rozložitelného odpadu v závodě se vyrobí biometan. Vyprodukovaný biometan je upravený bioplyn a má stejné vlastnosti jako zemní plyn. S trendem dnešní doby klademe důraz na výrobu bioenergetického paliva CNG přeměnou z bioodpadu. Produkce proběhne v biotechnologicky vyspělém závodě s výkonným bioreaktorem. Vyrobený biometan lze distribuovat pomocí sítí pro zemní plyn nebo jej čerpat do aut na CNG jako bio CNG. Biometan z odpadu je navíc biopalivem druhé generace v souladu se směrnicí EU RED II (Renewable Energy Directive for the period after 2020).

Biometan a bioCNG

(zelený zemní plyn)
Zpracováním biologicky rozložitelného odpadu v závodě se vyrobí biometan. Vyprodukovaný biometan je upravený bioplyn a má stejné vlastnosti jako zemní plyn. S trendem dnešní doby klademe důraz na výrobu bioenergetického paliva CNG přeměnou z bioodpadu. Produkce proběhne v biotechnologicky vyspělém závodě s výkonným bioreaktorem. Vyrobený biometan lze distribuovat pomocí sítí pro zemní plyn nebo jej čerpat do aut na CNG jako bio CNG. Biometan z odpadu je navíc biopalivem druhé generace v souladu se směrnicí EU RED II (Renewable Energy Directive for the period after 2020).

Certifikované koncentrované organické hnojivo

Je vyrobené z bioodpadu revitalizuje půdu a navrací jí energii.