Bioodpady obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět zpět do přírodního koloběhu. Použitá technologie je v současné době jedna z nejlepších dostupných a je neutrální k životnímu prostředí.

Zpracováváme širokou škálu odpadů organického původu

Biometan / bioCNG

Zpracováním biologicky rozložitelného odpadu v závodě se
vyrobí biometan. Vyprodukovaný biometan je upravený bioplyn a má stejné vlastnosti jako zemní plyn.

S trendem dnešní doby klademe důraz na výrobu bioenergetického paliva CNG přeměnou z bioodpadu. Produkce proběhne v biotechnologicky vyspělém závodě s výkonným bioreaktorem.

Vyrobený biometan lze distribuovat pomocí sítí pro zemní plyn nebo jej čerpat do aut na CNG jako bio CNG.

Biometan z odpadu je navíc biopalivem druhé generace v souladu se směrnicí EU RED II (Renewable Energy Directive for the period after 2020).

Certifikované organické hnojivo

Organické hnojivo produkováno v závodě Energetické centrum Horní Suchá se skládá výhradně z přírodních, fermentovaných surovin a mikroorganismů, které jsou pro půdu velmi vitální a zároveň ji poskytují důležité živiny.

Organické hnojivo, které nabízíme, navrací půdě to, co z ní rostliny a minerální hnojiva odebraly. Mikroorganismy obsažené v organickém hnojivě podporují regeneraci půdy přirozeným procesem.