Každý obyvatel České republiky průměrně ročně vyhodí desítky kilogramů jídla, které skončí na skládkách a není nijak využito. Díky nejmodernější technologií jsme schopní tyto suroviny  zpracovat a uvést zpět do oběhového hospodářství. Věříme, že  tento druh odpadu, který se momentálně žádným efektivním způsobem nezpracovává, dokážeme využít šetrně k životnímu prostředí. 

Energetické centrum Horní Suchá je moderní závod využívající materiálově i energetický bioodpad k výrobě paliva druhé generace a koncentrovaného organického hnojiva.

Vyrábíme palivo druhé generace

Díky nejmodernější technologii jsme schopni vyrobit z bioopadu palivo v podobě bioCNG. Jsme hrdí, že tímto způsobem snižujeme uhlíkovou stopu, jelikož odsun od fosilních paliv k ekologičtějším variantám se stává v dnešní době čím dále tím více populárnějším směrem. A my chceme být toho součástí a motorem druhotného ekologického využití nezpracovávných odpadů.

Vracíme půdě zpět důležité minerály

Víme, že plodnost půdy je nesmírně důležitá nejenom pro naše přežití, ale i pro budoucí generace. Proto budeme vyrábět registrované 100% koncentrované organické hnojivo, které vrátí půdě bohatou bonitu. Silnější půda plodí zdravější potraviny a je mnohem lépe chráněná proti erozi. Více info 

Čistíme planetu od odpadů

Naše technologie je bezodpadová a jsme schopni zrecyklovat i prošlé potraviny v obalech či konzervách. Dáváme si záležet na tom, abychom každý odpad využili s co největší efektivitou a preciznosti.

Věříme, že každý odpad lze zpracovat a v tomto směru budeme i nadále pokračovat a vyhledávat nejlepší vhodné technologie. Našim ethosem je přeměnit odpady na čistou energii pro přírodu i společnost a tím vytvořit energetický nezávislé místo. Věříme, že naše práce a úsilí má smysl, protože zlepšujeme životní prostředí pro naše děti.

Věříme, že do toho půjdete s námi.