Naše filozofie je jednoduchá – pokud člověk chce změnu, musí nejprve začít u sebe.

Každý obyvatel České republiky průměrně ročně vyhodí desítky kilogramů jídla, které skončí na skládkách komunálního odpadu a nejsou nijak využity. To, na co jeden člověk pohlíží jako na odpad, druhý vnímá jako cenný zdroj suroviny. Právě proto jsme začali vyhledávat řešení, jak využít tento typ odpadu, který se nejenomže neustále tvoří, ale především se aktuálně žádným efektivním způsobem nezpracovává. Tato myšlenka se stala základním kamenem projektu, jejímž finálním cílem je výstavba Energetického centra Horní Suchá.

Energetické centrum Horní Suchá je moderní závod využívající materiálově i energetický bioodpad k výrobě paliva druhé generace a koncentrovaného organického hnojiva.

Vyrábíme palivo druhé generace

Díky nejmodernější technologii jsme schopni vyrobit z bioopadu palivo v podobě bioCNG. Jsme hrdí, že tímto způsobem snižujeme uhlíkovou stopu, jelikož odsun od fosilních paliv k ekologičtějším variantám se stává v dnešní době čím dále tím více populárnějším směrem. A my chceme být toho součástí a motorem druhotného ekologického využití nezpracovávných odpadů.

Vracíme půdě zpět důležité minerály

Víme, že plodnost půdy je nesmírně důležitá nejenom pro naše přežití, ale i pro budoucí generace. Proto budeme vyrábět registrované 100% koncentrované organické hnojivo, které vrátí půdě bohatou bonitu. Silnější půda plodí zdravější potraviny a je mnohem více chráněná proti erozi.

Čistíme planetu od odpadů

Naše technologie je bezodpadová a jsme schopni zrecyklovat i prošlé potraviny v obalech či konzervách. Dáváme si záležet na tom, abychom každý odpad využili s co největší efektivitou a preciznosti.

Naše vize, stejně jako naše filozofie, je jednoduchá.

Věříme, že každý odpad lze zpracovat a v tomto směru budeme i nadále pokračovat a vyhledávat nejlepší vhodné technologie. Našim ethosem je přeměnit odpady na čistou energii pro přírodu i společnost a tím vytvořit energetický nezávislé místo. Věříme, že naše práce a úsilí má smysl, protože zlepšujeme životní prostředí pro naše děti.

Věříme, že do toho půjdete s námi.